Kiropraktisk Behandling
Kiropraktik är en effektiv, säkert och skonsam behandlingsform för smärta kopplat till rörelseraparaten dvs. kroppens leder, nervsystem och muskulatur.


Besöket
Ett förstagångsbesök inleds alltid med att du som patient får berätta vad du söker för och kiropraktorn kommer ställa frågor kring besvären samt eventuell tidigare skador och sjukdomshistorik. Därefter görs det en undersökning som består av inspektera rörelser, hållning, ortopediska tester och känna igenom muskler och leder. Detta för att kunna ställa en diagnos och kunna börja behandlingen. Skulle detta ligga utanför kiropraktisk behandling hänvisas du vidare till lämplig specialist.

Behandling
En kiropraktor använder sig av olika typer av behandlingar men den vanligaste är ledmanipulation. Det är en effektiv metod vid nedsatt rörelse i ett område t ex stel/smärtsam rygg och innebär att leden förs ut i sin rörelse för att sedan med en snabb impuls/tryck öka rörelsen i det nedsatta området. Detta kan ibland ge ett litet knackljud, detta är ofarligt och beror på en tryckförändring i leden. Andra typer av behandlingar som används är mjukdelsbehandling, stretch, mobilisering samt råd om ergonomi och träning. 

 
Kiropraktor Joel Enlund