Susanna  (Sri)
Susanna har undervisat meditation enligt Ascensionmetoden i Kongo, London, Mali och Stockholm och erbjuder nu kurser i Härnösand. För henne är meditation ett enkelt och effektivt verktyg att bli påmind om att leva livet fullt närvarande. Det har gett henne ett ankare i lugn, glädje och lätthet oavsett yttre omständigheter.

Susanna kommer ursprungligen från Ångermanland och är väldigt glad att få leva och verka på hemmaplan igen. Förutom att undervisa meditation arbetar hon med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Vanliga effekter av Ascension är:

• Ökad närvaro, glädje och flyt i livet

• Fördjupad vila och läkning av kroppen

• Förbättrad sömn och minskad stressnivå

Det pågår en ständig aktivitet i sinnet. Vi tänker på saker som kommer eller varit, oroar oss eller ångrar, dömer och begränsar oss själva och vår upplevelse av livet. Med ett verktyg som Ascension meditation kan du ändra de negativa tankemönstren och uppnå ökad närvaro. Du lär dig att bli mer medveten och få distans till tankar, så att de inte längre blir styrande i ditt liv. Du blir mer tillfreds och kan lättare hantera stress, bekymmer eller andra påfrestningar. Det förändrar inte bara din relation till det som sker och till andra människor utan skapar också en starkare kontakt med det du alltid har inom dig - tillit, kärlek och kraft.

Ishayornas Ascensionmeditation är en urgammal, enkel och kraftfull form av meditation som praktiseras över hela världen. Den passar alla oavsett bakgrund, ålder, hälsa eller trossystem och bygger på enkla meditationstekniker som kan användas såväl med slutna ögon som med öppna ögon i din vardag. Under kursen kommer du att lära dig fyra grundläggande tekniker som bygger på uppskattning, tacksamhet, kärlek och medkänsla. Du får lära dig hur Ascension fungerar, hur du använder teknikerna och hur du kan vila med din uppmärksamhet i nuet. Kursen innehåller både teori och praktik, men är i första hand upplevelsebaserad med mycket meditation och övning. Du lär dig allt du behöver för att enkelt kunna fortsätta meditera på egen hand i din vardag.