Företagsmassage i Härnösand

Massage på din arbetsplats är ett enkelt och effektivt sätt att visa din uppskattning för dina medarbetare. Det är ett bra sätt att förbättra arbetsmiljön och få friskare medarbetare. 
Vi kommer ut till ert företag eller så kommer de anställda till oss på Härnösands hälsostudio på Köpmangatan 10A. 

Massage är avdragsgill i och behöver inte förmånsbeskattas. Den kan även finansieras med friskvårdsbidrag. 

Vi anpassar avtalen efter ditt företags förutsättningar och behov. Kontakta oss för mer information och offert.

Låt oss ta hand om friskvården på ditt företag!

Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna för sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem blir allt större.

God hälsa består av många komponenter och vi på Härnösands hälsostudio ser till helheten. Med vårt koncept får hela organisationen insikt om sin egen hälsa och dess koppling till prestation. När varje medarbetare är medveten om den egna hälsans betydelse och är motiverad att arbeta med den, kommer resultaten.

Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet. Med bättre hälsa kommer högre livskvalitet på alla plan i livet.

Hur gör vi?

Varje organisation möter sina egna utmaningar. Med hjälp av vår hälsokartläggning identifierar vi hälsoriskerna och skräddarsyr en strategi. Tydliga mål och uppföljningar är en viktig del i arbetet. Vi arbetar för att det ska bli varaktiga lösningar.

Vi hjälper ert företag att göra hälsoekonomiska kalkyler på vad din investering i hälsa är värd.Förebyggande företagshälsovård

  • är en investering som lönar sig i form av friskare och mer motiverade medarbetare och därmed lönsammare företag
  • motiverar dina medarbetare och gör ditt företag till en attraktiv arbetsgivare

 Våra Friskvårdstjänster för företag:

  • Massage
  • Gruppträning
  • Hälsoscreening
  • Hälsoprofilsbedömningar
  • Föreläsningar i bl a kost, hälsa, träning och stresshantering
  • Hälsorådgivning/Hälsocoaching (individuellt eller i grupp)
  • Stresshantering
  • Hälsoekonomiska uträkningar

Förebygg i stället för att åtgärda

Genom att arbeta promotivt med företagshälsovård åtgärdar du problemen innan de uppstår. Det är först då du kan se de stora vinsterna.