Mental vägledning

Vi på Härnösands hälsostudio ser mental vägledning som en självklar och framgångsrik del inom idrotten. Vi anser att den mentala biten är en framgångsfaktor inom idrottssamanhang då vi ofta ser att det är där det skiljer mellan vinnare och förlorare i täta strider.

Vi hjälper er med den mentala biten oavsett om det är enskilt eller i grupp!


Screening

I en screening hjälper vi idrottare att hitta sina styrkor och brister samt förebygga eventuella skador genom enklare tester. Testerna baseras på FMS (functional movment screening) som togs fram för att undersöka om skador kunde förebyggas inom NFL. Det som framkom var att spelare som hade sämre balans, styrka eller rörlighet lättare drabbas av skador. En screening är något som vi rekommenderar föreningar att göra på alla sina aktiva medlemmar då vi anser att man alltid bör sträva efter skadefria idrottare.


Massagebehandlingar

Vi sköter massagen i er förening, på Härnösands hälsostudio har vi självklart välutbildad personal inom både massage och idrottsmedicin.


Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar i olika områden inom hälsa och idrott. Självklart anpassar vi föreläsningarna efter era önskemål!

Välkommen att kontakta oss för mer information!